Persoonlijk ontwikkelingsplan maken persoonlijk ontwikkelingsplan maken

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (uitleg): Een P.O.P. maak jij voor jezelf.

Het gaat jou helpen inzicht te krijgen in jouw talenten en kwaliteiten, en waar jij je nog in kunt  verbeteren. Wees eerlijk tijdens het invullen van jouw P.O.P. Ik heb een persoonlijk ontwikkelingsplan formulier samengesteld.

Om goed gebruik te kunnen maken van het Persoonlijk OntwikkelingsPlan formulier,  maak ik gebruik van onderstaande hulpmiddelen.

Het gaat om de volgende onderwerpen :

  • S.W.O.T.
  • Competenties – Feedback-  S.T.A.R.R.
  • S.M.A.R.T.

Deze technieken gaan jou helpen meer inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten en talenten. Ze helpen jou in te zien waar je goed in bent en waar jij je nog in kunt verbeteren.

S.W.O.T. analyse (uitleg): Waar liggen jouw kwaliteiten en talenten, en wat zijn jouw zwakke punten of valkuilen, waardoor jij een doel niet zou kunnen halen? De S.W.O.T. analyse kan jou daar inzicht in geven.

Competenties (uitleg): met de S.W.O.T heb jij aangegeven waar jouw talenten en zwakheden liggen. Kernkwaliteiten zijn vaardigheden en competenties. Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen van onze persoon behoren. Het zijn persoonskenmerken die los staan van alles wat we aangeleerd hebben. Ieder mens bezit zulke kwaliteiten.

Gebruik de gegevens uit de S.W.O.T. analyse om deze in competenties weer te geven.

S.T.A.R (R)(uitleg): Feitelijk werkgedrag: Met de STAR(R)-methode geef jij voorbeelden van feitelijk werkgedrag. Gedrag wat jij in het verleden hebt toegepast op bepaalde situaties. Er worden met deze methode voorbeelden van gedrag verzameld, waaruit naar voren komt hoe jij opereert.         Je krijgt inzicht hoe jij op dit moment functioneert en waar jouw verbeterpunten liggen.

Nu je meer inzicht in jezelf krijgt je sterktes en zwaktes kun je doelstellingen voor jezelf gaan maken. Maak deze doelstellingen S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T.(uitleg): Als jij je doelstellingen S.M.A.R.T. maakt worden deze sneller realiseerbaar. S.M.A.R.T. staat voor :
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, tijdgebonden. Maak jouw doelstellingen dus S.M.A.R.T.

Feedback. (uitleg) Wanneer jij jouw P.O.P. klaar hebt, dan kun jij deze met jouw baas of leidinggevende gaan bespreken. Een P.O.P. is een hulpmiddel. Het is jouw verantwoording om met de P.O.P. aan de gang te gaan. Jouw baas of leidinggevende heeft natuurlijk ook belang bij een goede begeleiding van de P.O.P. Werk altijd naar een win-winsituatie toe. Jullie worden er beiden beter van.

Je hebt nu al een hoop geleerd: je weet wat jouw doel(en) is/ zijn en je hebt het/ ze S.M.A.R.T. geformuleerd . Je baas of leidinggevende weet wat jouw doel gaat worden en heeft aangegeven hoe hij jou daar bij kan helpen. Jij kunt nu aan de slag om alles in gang te zetten om jouw doel of doelen te behalen. Het is belangrijk dat jij feedback krijgt over de doelen die jij wilt behalen en/of gedrag dat je gaat veranderen.

Het is belangrijk dat jij van te voren weet wat feedback inhoudt en hoe jij er mee om moet gaan.

Persoonlijk ontwikkelingsplan formulier aanvragen

Ik heb een Persoonlijk ontwikkelingsplan formulier voor jou gemaakt en uitleg hoe je dit plan voor jezelf maakt.

Koop het E-book Persoonlijk ontwikkelingsplan maken incl POP formulier
voor slechts € 2,50

Klik op het nu kopen logo, betaal via Paypal en je kunt daarna direct het E-book downloaden.

 

boom1