Lichaamstaal is belangrijk! Nu weet jij waarom. lichaamstaal

Lichaamstaal is belangrijk en breed omvattend. Met jouw lichaamstaal is het mogelijk positieve impulsen te geven aan een gesprek.

Als bijvoorbeeld degene met wie jij in gesprek bent, veel gebaren maakt, dan kan het geen kwaad om hetzelfde te gaan doen. Dit noemt men dan spiegelen. Blijf wel opletten hoe jouw gesprekspartner erop reageert. Het is niet de bedoeling het zo te gaan doen, dat jouw gesprekspartner zich eraan gaat ergeren. Praat in hetzelfde tempo als jouw gesprekspartner. Pas het eventueel aan.

Probeer als je praat gebruik te maken van modulatie van jouw stem. Er zijn mensen die heel nadrukkelijk en duidelijk praten en anderen die met een monotone stem praten.

Let op oogcontact. Hoe intensief houdt jouw gesprekspartner oogcontact met jou? Als je iemand hebt die jou permanent recht in de ogen kijkt, houdt die blik dan vast.

Als je daar van weg kijkt, dan zou men kunnen denken dat jij onzeker bent.

Zoals al eerder aangegeven, nemen mensen eerder iets aan van wat ze zien, dan van wat ze horen. Ben jij in gesprek met iemand en het gesproken woord klopt niet met de lichaamstaal die je ziet, ga dan uit van de lichaamstaal.

Houd ook rekening met jouw eigen lichaamstaal en wat jij onbewust uitstraalt.


Hoe herken je zelfvertrouwen in lichaamstaal?

 • Stevige handdruk
 • Direct oogcontact
 • Rechtop staan
 • Zelfverzekerde pas met lopen
 • Achterover zittend, ontspannen houding
 • Weidse arm en handbewegingen
  WEES JE BEWUST VAN JOUW EIGEN LICHAAMSTAAL!

Hoe herken je slapheid in lichaamstaal?

 • Zwakke handdruk
 • Ontwijkende ogen
 • Een gebogen houding
 • Zenuwachtige gebaren
 • Overdreven en nerveus lachen

Andere lichaamsuitingen kunnen zijn:

 • Armen over elkaar – verdedigend – gesloten houding
 • Hand voor de mond –niet weten wat hij/zij zeggen moet
 • Schuiven in de stoel – verveeld
 • Naar voren leunen –aandachtig en geïnteresseerd luisteren
 • Om zich heen kijken – zoeken naar goedkeuring
 • Wrijven over de kin – besluit aannemen
 • Wrijven over de neus – zenuwachtig – nerveus
 • Knikkend hoofd – aandachtig aan het luisteren
 • Op het puntje van de stoel zitten – bereid gretig te luisteren
 • Knijpen in hand of kin – woede
 • Omhoog kijken – ideeën visualiseren
 • Stevig knikkend met het hoofd – enthousiast instemmend

Houd er wel rekening mee dat mensen uniek blijven en het best zo kan zijn dat iemand zich een bepaalde houding heeft aangemeten, die hij/zij prettig vindt en dus niet vertelt over hoe iemand zich voelt.

Bijvoorbeeld: Het kan zijn dat iemand het prettig vindt om met zijn armen over elkaar te zitten. Dit wil niet altijd zegen dat deze persoon dan gesloten is.

Waarom is lichaamstaal zo belangrijk om rekening mee te houden?

Zoals eerder gezegd: er bestaat niet zoiets als niet-gedrag. Je gedraagt je altijd. Ook als je het niet doet. Geen antwoord geven op een vraag is ook een antwoord. Door middel van jouw lichaamstaal kunnen jouw woorden in positieve zin versterkt worden. Aan de lichaamstaal van jouw gesprekspartner kun je zien hoe hij zich voelt of hoe hij in het gesprek zit.

Ongeveer 70% van alle communicatie die wij doen, gebeurt via lichaamstaal. De toon van de stem zorgt voor ongeveer 20% en de woorden die jij gebruikt voor ongeveer 10%. Exacte percentages hierover zijn altijd moeilijk te geven. Deze verhoudingen zijn eigenlijk logisch én verbazingwekkend, als je ziet hoeveel informatie via de zintuigen binnenkomt.

De vijf zintuigen zijn: Zien – Horen – Voelen – Ruiken – Proeven.

Van deze zintuigen zijn de ogen het belangrijkste. Ongeveer 85% van de informatie die wij ontvangen wordt via de ogen naar de hersenen gestuurd. Ongeveer 10% gaat via de oren en de laatste ongeveer 5 % gaat via de andere zintuigen.

Nu je dit nu weet, snap jij waarschijnlijk ook waarom lichaamstaal zo belangrijk is binnen de communicatie. Grappig is het eigenlijk dat wij vaak heel veel tijd in ons taalgebruik en de woorden die wij spreken steken en maar heel weinig tijd in de lichaamstaal er omheen.

Onze lichaamstaal laat zien hoe wij ons werkelijk voelen. Als wat we zeggen en voelen gelijk is, dan ondersteunt de lichaamstaal de woorden en omgekeerd. Echter als dat niet zo is, dan kan de lichaamstaal de boodschap die jij probeert over te brengen naar de ander, dit zelfs tegenspreken. Gevolg hiervan is dat de ander waar je mee in gesprek bent, jouw woorden niet gelooft. Dit, omdat mensen nu eenmaal geloven wat ze zien en dan pas wat ze horen.

Waar bestaat lichaamstaal uit?

Lichaamstaal bestaat uit zes categorieën.

Houding – Gezichtsuitdrukking – Gebaren – Ogen – Toon van de stem – Fysieke afstand

Hieronder vind je een korte bespreking:

*1* Houding

Houding heeft te maken met de algemene houding/ positie van het lichaam. Mensen die zich op hun gemak voelen, zullen hun hoofd rechtop houden en jou open aankijken. Als ze zitten, zullen ze vaak achterover leunen in een ontspannen houding of juist voorover. Dit om aan te geven dat ze aandachtig luisteren. Mensen die agressief zijn, zullen eerder een frontale houding aannemen. Hoofd, schouders, heupen en benen. Alles wijst jouw kant op. Ze zullen zich lang proberen te maken en voorover leunen om te domineren.

Mensen die zich aangevallen voelen, maken zich juist weer kleiner. Ze gebruiken armen en handen om zichzelf te beschermen (armen om zich heen slaan, benen over elkaar). Dit zijn maar enkele voorbeelden hoe een houding van iemand uitgelegd kan worden.


*2* Gezichtsuitdrukking

Wij als mensen hebben meer controle over onze gezichtsspieren ten opzichte van andere diersoorten op aarde. Ons gezicht is daarmee ook het meest expressieve gedeelte van ons lichaam. De gebieden rond de ogen en de mond zijn het gevoeligst.
Vrijwel elke emotie kun je aflezen via het menselijk gezicht en is direct voor de ander waar te nemen.

*3* Gebaren

Mensen gebruiken hun handen en armen op verschillende manieren. Er zijn mensen die altijd wild gebaren bij hetgeen ze vertellen, terwijl anderen er niets mee doen. Armen kunnen gebruikt worden om jezelf te beschermen of juist om een defensieve houding aan te nemen. Vingers kunnen friemelen of trommelen op tafel, om verveling of ongeduld te illustreren. Net als bij de gezichts-uitdrukking, kun je heel veel halen uit de gebaren die mensen gebruiken om hun verhaal te vertellen of kracht bij te zetten.

*4* Ogen

Ogen spreken boekdelen, zeggen ze wel eens en dat kan kloppen. Vaak voelen we ons niet op ons gemak bij mensen met van die kleine ogen (kleine pupillen). Vermijden we oogcontact met iemand, dan kan dit op onzekerheid duiden. Kijken we mensen juist diep in de ogen, dan kan dit als agressief ervaren worden en voelen mensen zich niet op hun gemak.

Komt het oogcontact direct tot stand en is het gemiddeld 50 tot 70 % van de tijd, kan het een heel andere indruk wekken. Vooral als het oogcontact vergezeld gaat met een vriendelijke gezichtsuitdrukking. Dit beleven mensen als prettig en uitnodigend. Men gaat graag in gesprek met jou.

*5* Toon van de stem

De toon van onze stem en de snelheid waarmee we praten is belangrijk in de communicatie.
Is de toon te zacht en te aarzelend, lijkt het alsof we nerveus zijn.
Praten we te hard en te afgebeten snel, lijkt het alsof we ongeduldig zijn.

Wil je zorgen voor de juiste toon, houd dan rekening met het volgende:

 • Het volume: zorg dat jij goed verstaanbaar bent
 • Het spreektempo: zorg dat jij enthousiast, aandachtig of ontspannen klinkt, of wat in een bepaalde situatie van toepassing is
 • De toonhoogte: zorg dat jij de toonhoogte gematigd en gevarieerd, zodat het prettig is om naar te luisteren. Een monotone stem kan verveeld en saai overkomen. Te hoog en te snel praten, kan weer nerveus lijken.

*6* Fysieke afstand

Welke boodschap we overbrengen via de afstand die we nemen, is afhankelijk van een aantal punten:

 • Een afstand van meer dan 120 cm duidt op mensen die elkaar niet kennen. Minder afstand door een vreemde wordt als onprettig ervaren. Iedereen heeft zijn persoonlijke zone en niet iedereen kan daar zo maar binnen komen.
 • Een afstand van 60-90 cm duidt op een sociale of zakelijke interactie.
 • Een afstand van minder dan 50 cm duidt op iemand die men zeer goed kent.

Ook hier kun je weer kanttekeningen plaatsen. Niet overal wordt dezelfde gedacht over fysieke afstand. Mensen die niet uit de stad komen, verwachten een grotere persoonlijke ruimte dan mensen die uit de stad komen.

Het ligt er ook nog aan in welke situatie het gebeurt. Niemand verwacht een zelfde soort persoonlijke ruimte, bij bijvoorbeeld een feest, in de bus of tijdens een vergadering.

Culturele verschillen kunnen er ook zijn. Iemand uit een land waar veel ruimte is, zal zich sneller ongemakkelijk voelen als iemand te dicht bij komt, dan bijvoorbeeld iemand uit Japan. Mensen uit Japan zullen het misschien juist weer zeer afstandelijk vinden, als jij te veel persoonlijke ruimte nodig hebt.

POSITIEVE SIGNALEN

 • Geïnteresseerd kijken
 • Glimlachen
 • Open houding
 • Hand en armgebaren onderstrepen de boodschap
 • Stem heeft voldoende volume, gevarieerd tempo en toonhoogte
 • Prettig oogcontact

ONDERDANIGE / ONDERGESCHIKTE SIGNALEN

 • Langzaam praten
 • Bezorgde uitdrukking
 • Beverig stemgeluid
 • Defensieve houding
 • Overdreven veel afstand houden
 • Wegkijken
 • Mond bedekken met de hand

 

AGRESSIEVE / SUPERIEURE SIGNALEN

 • Snel praten
 • Overdreven expressief
 • Dominante houding
 • Wijzen of steken met de vingers
 • Binnendringen in de persoonlijke zone
 • Harde stem

 Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken!

Vier belangrijke elementen van jouw image zijn: lichaamstaal, handdruk, kleding en stem.

 • Alle vier moeten sterk en overtuigend zijn om een positieve indruk te maken op jouw gesprekspartner.
 • Wist jij dat mensen onbewust hun eerste indruk/beslissingen in de eerste 10 seconden van een ontmoeting/gesprek nemen?
 • Als jij op een positieve manier een efficiënte sterke indruk maakt, dan zal dit zeer zeker ook door jouw gesprekspartner gezien worden.
 • Jouw image moet iets van jezelf worden. Iets waar je niet meer over na hoeft te denken. Het moet een deel van jezelf worden.
  Dan klopt de lichaamstaal ook met hetgeen je zegt en doet.

 

Een handdruk kan beter kort en krachtig zijn!

Slap                            = Passief

Stevig                         = Assertief

Bottenbrekend stevig = Agressief

Als jij een hand wilt gaan geven, steek dan als eerste jouw hand toe. Dit geeft een indruk van zelfvertrouwen. Stap bij de handdruk naar de ander toe. Ook dit maakt een zelfverzekerde indruk.

Kijkt de ander altijd recht in de ogen als je haar of hem de hand schudt. Noem jouw naam als jij het vermoeden hebt dat de ander jouw naam niet (meer) weet.

Houd bij jouw stem rekening, dat hoe jij iets zegt net zo belangrijk is als wat je zegt.

Zorg ervoor dat je net zo klinkt als je eruit ziet. Als jij er super zakelijk uitziet en je gaat op z’n plat Amsterdams in een ‘Sjonnie en Anita’-stijl een gesprek in, dan doet dat afbreuk aan jouw uitstraling.

Het volume: zorg dat je goed verstaanbaar bent en dat je niet op een monotone toon spreekt.

Spreek op de juiste snelheid, d.w.z. spreek niet te langzaam. Mensen zijn eerder geneigd naar iemand te luisteren die sneller spreekt. Benadruk belangrijke woorden. Spreek weliswaar op een natuurlijke manier, met een lage stem.
Bedenk: hoe hoger de stem, hoe lager de geloofwaardigheid.

Raar, maar waar….!!!