Gratis EQ test. gratis eq test

Gratis EQ test maken. Op deze pagina krijg je meer informatie wat EQ is en kun je via onderstaande link een gratis EQ test maken.
Hieronder vind je een omschrijving van EQ overgenomen vanuit Wikipedia.

Het EQ wordt algemeen gebruikt om te achterhalen in welke mate mensen emotioneel vaardig zijn door middel van expressie, zelfkennis en emphatisch vermogen en die hierdoor maatschappelijk succes kunnen bewerkstelligen. Men kan echter de discussie aangaan wat precies verstaan wordt onder ‘maatschappelijk succes’ en wie dit bepaalt.

EQ-tests worden nog steeds gebruikt als onderdeel van personeelsselectie. Daarbij staat voorop dat niet alleen kennis maar ook empathie belangrijk is voor het succesvol functioneren in een organisatie. Logische beslissingen botsen immers vaak met emoties, spanningen en gevoeligheden. Een EQ-test probeert daarom antwoord te geven op vragen als:

  • hoe gaat iemand om met de emoties van zichzelf of de anderen?
  • hoe reageert iemand op situaties waaraan hij of zij niets kan veranderen?

Hoewel het onduidelijk is wat een EQ-test precies meet, komt het er grofweg op neer dat iemand met een bijzonder laag EQ als eigengereid kan worden omschreven, terwijl iemand met een hoog EQ conformistischer is aangelegd. EQ-voorvechters beweren dat iemand met een hoog EQ empathischer en daarom succesvoller is. Critici van de doctrine betwisten niet dat mensen met een hoog EQ maatschappelijk succesvoller kunnen zijn, maar stellen dat dit meer te maken heeft met een amorele meeloper-mentaliteit dan met empathie. Tevens is het niet bewezen of men met een hoog of laag EQ wordt geboren en wat de waarschijnlijke invloeden van: cultuur, socio-economische status en opvoeding zijn. Met andere woorden is er geen eensgezinde mening over het feit dat emotionele inteligentie dan wel een aangeboren potentie is die verschillend is bij elk uniek geboren kind, dan wel een vaardigheid die ontwikkeld wordt gedurende de opvoeding. Ook hier geldt weer de blauwdruk van voor jou belangrijke andere mensen in je omgeving. Deze blauwdruk zorgen wel degelijk voor hoe jij met bepaalde situaties omgaat in het leven, gebaseerd op voorbeelden van deze mensen.

Klik hieronder om naar de gratis EQ test te gaan.