Enneagram uitlegenneagram

Het Enneagram is een eeuwenoud model. De naam betekent in het Grieks zowel ‘negen punten’ als ‘beweging’. Men denkt dat het een paar duizend jaar geleden geleden is ontstaan in het Midden-Oosten. Omdat het zo oud is, krijgt het model iets mystieks en mysterieus. Laat je daar niet door weerhouden. Het is namelijk nog steeds een actuele en bruikbare methode om meer inzicht te krijgen in jezelf.

Het Enneagram beschrijft 9 verschillende types mensen. Ze onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen. Het Enneagram vertelt je iets over je zwakke en sterke punten en je drijfveren. Het wordt daarom ook vaak door managers gebruikt om meer inzicht te krijgen in de mensen aan wie ze leidinggeven en om mensen beter samen te laten werken.

Enneagram 9 types

  1. De perfectionist
  2. De gever of helper
  3. De succesvolle werker of presteerder
  4. De romanticus of individualist
  5. De waarnemer
  6. De loyalist
  7. De levensgenieter of avonturier
  8. De baas of leider
  9. De bemiddelaar of vredestichter

1 De perfectionist zet hoge standaarden voor zichzelf en de wereld om zich heen.

2 De helper onderdrukt zijn of haar eigen behoeften volledig voor de ander en vraagt zich af hoe hij een ander het beste kan helpen.

3 De doener is het meest doelgerichte type van het enneagram. Dit type kent zijn doel en bereikt dit altijd. De doener helpt een ander om zijn of haar doel te bereiken.

4 De creativist is het type dat het meest op de (andere) mens gericht is. Hij of zij heeft vaak excentrieke oplossingen en een unieke manier van afstemmen. Hierdoor wordt dit type vaak niet goed begrepen. 

5 De onderzoeker observeert zijn of haar eigen gevoelens die voortkomen uit bepaalde gedachtepatronen. Dit type is absoluut allergisch voor irrationele emoties.

6 De teamspeler identificeert zich met het team waar hij of zij deel van uitmaakt en houdt zich aan de door hem of haar geprojecteerde regels. Dit type is een rebel als een ander zich niet aan de regels houdt.

7 De optimist gaat er van uit dat alles altijd weer goed komt. Dit type is zich vaak niet bewust van emoties of gevoelens die anderen ervaren op hun weg naar succes.

8 De uitdager is uitdagend op alle vlakken. Zijn of haar soms wrange humor kan anderen behoorlijk op de zenuwen werken. Dit type is het meest dialectisch van allemaal: als een ander ja zegt, zegt een uitdager automatisch nee.

9 De bemiddelaar zal  op iedere mogelijke manier proberen om een conflict te voorkomen. Pas als een conflict is opgelost, kan dit type zich weer voortbewegen.

Doe de test welk cijfer ben jij ?

Klik hier om naar de test te gaan