De Creatiespiraal

De Creatiespiraal, van wens naar werkelijkheid

De Creatiespiraal. Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren. Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren. Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Die weg wordt in dit boek beschreven.

Marinus Knoope (1947), fysicus, hield zich jarenlang bezig met de vraag in hoeverre en op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen levensomstandigheden. Hij werd gefascineerd door het natuurkundige verschijnsel dat werkelijkheid pas lijkt te ontstaan zodra ze wordt waargenomen. In 1989 ontdekte hij de creatiespiraal, een verrassend eenvoudige, heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert.

Klik op het boek van de Creatiespiraal om dit boek te bestellen.


Behaal je doel met deze 5 stappen

Behaal je doel met deze 5 stappen behaal je doel

Behaal je doel. 5 stappen die je op weg helpen naar jouw doelen !

  • Mindset, Krijg de juiste mindset.
  • Doelen, Stel doelen voor jezelf waar je naartoe gaat werken.
  • Strategie, Bepaal de strategie die jij wilt gaan toepassen.
  • Plan, Maak een plan van Aanpak, wanneer doe je wat
  • Actie, Voer je plan van aanpak uit.

 

Krijg de juiste mindset.
Geef niet op. Hou je aan je plan. Resultaten zie je nooit onmiddellijk maar uiteindelijk komen ze wel. Durf te vragen. Heel vaak zul je een nee horen, deal with it ! Realiseer dat het niet slechter kan worden. Je hebt niets voor je de nee hoorde en je zal ook niet meer niets hebben na de nee. Dus dat wetende waarom dan niet proberen. Eens zal de ja komen, en dat zal naar meer smaken. Het ergste wat kan gebeuren is dat ze nee zeggen! En nee heb je nu ook, dus kom op en vraag.

Vat een nee niet als persoonlijk op. Hoe vaker je vraagt hoe meer kans je krijgt op een Ja. Bedenk dat als je iets echt wilt en er succesvol in wilt worden, dit even belangrijk voor jou moet zijn als ademen. Geloof in wat je wilt en kijk naar andere strategieën om jouw doel te behalen, meerdere wegen leiden naar Rome. Als je niet gelooft , gebeurt er niets. Promoot waar je in gelooft.

Wij focussen teveel op wat er niet kan. Focus je dus op wat wel kan. Succes ligt buiten jouw comfortzone, hou daar rekening mee. Zet de verandering in gang. Gaat het niet zoals jij wilt? Deal with it, en ga verder . Steek geen tijd in de zaken die niet gaan.

Stel doelen voor jezelf waar je naartoe wilt werken.
Een doel behalen lukt als je weet wat je doel is. Maak dus voor jezelf duidelijk wat jouw doel is .Om succesvol jouw doelen te behalen is het handig om van de SMART-methodiek gebruik te maken.

S.M.A.R.T. 

1 Specifiek Omschrijf jouw doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is.

2 Meetbaar Een S.M.A.R.T. doel moet je kunnen zien, horen, proeven, ruiken of voelen. Wat is af als het af is ? Er moet een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Doe zo mogelijk een nulmeting om de startsituatie te bepalen.

3 Acceptabel Is er draagvlak voor wat jij doet? Als je een S.M.A.R.T.-doelstelling voor jezelf stelt, is het voldoende dat jij het zelf accepteert.

4 Realistisch Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben ze voldoende Kennis, capaciteit, middelen en bevoegdheden?
Deze bovenstaande vragen zijn belangrijk, Immers een onbereikbaar doel motiveert mensen niet !

5 Tijdgebonden

  • Wanneer beginnen we met de activiteiten?
  • Wanneer zijn we klaar ?
  • Wanneer is het doel bereikt?

Een S.M.A.R.T. doelstelling heeft een duidelijke start en eind datum.

Bepaal de strategie die jij wilt gaan gebruiken.
Weet jij al welke strategie jij wilt gaan gebruiken om je doel te halen ? Meerdere wegen leiden naar Rome. Wat voor de een wel werkt , hoeft voor de ander niet te werken. Krijg voor jezelf welk pad jij wilt gaan bewandelen om naar je doel te komen. Kijk naar het grotere geheel. Zo hou je overzicht en weet jij waar je mee bezig bent. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Maak een plan van aanpak, wanneer doe je wat.
Als jij weet welke strategie je wilt gaan gebruik ,kan je deze verwerken in een plan van aanpak.
Doe niet alles tegelijk, focus je op 1 ding. Multitasken werkt hier niet in. Je kunt beter in 1 onderdeel slagen van je plan en dan dat je 4 of 5 dingen hebt lopen die niet echt werken. Hou overzicht. Maak een plan, en hou je aan het plan. Stay in line. Resultaten zie je nooit onmiddellijk maar uiteindelijk komen ze wel.

Voer je plan uit.
Geef nooit op , hou je aan je plan en strategie. Promoot waar je in gelooft en je zult zien dat mensen daar op zullen reageren. Dat ze jouw meegaan helpen om jouw doel te behalen. De aanhouder wint.
Begin met realistische doelen. Geniet van het succes als jouw doel behaald is, en stel een nieuw doel voor jezelf.

Als laatste

Blijf jezelf continue verbeteren.
Maak een mutatierapport, waarop je aangeeft wat wel werkt en wat niet. Ga jezelf systematisch verbeteren. Denk in oplossingen, wat wel mogelijk is in plaats van beperkingen.

Doen => systematiseren => verbeteren


10 communicatieregels die werken

10 communicatieregels die werken

10 communicatieregels10 communicatieregels die jou gaan helpen.Helder communiceren is waar alles om draait. Begrepen worden, dat is wat iedereen toch wil.
Hieronder vind je 10 communicatieregels die essentieel zijn voor helder communiceren.

*1* Spreek de taal van je gesprekspartner

Als je de ander wilt bereiken, dan is het belangrijk dat je op hetzelfde niveau zit. Doe je dit niet, dan loop je de kans te maken te krijgen met miscommunicatie. Je hebt dan geen ‘klik’, waardoor je niet zoveel uit het gesprek kunt halen, als je (van te voren) had verwacht.

* 2 * Let op de gevoelswaarde van woorden

Wat voor de één weinig is, kan voor de ander veel zijn en omgekeerd.

* 3* Vraag regelmatig om feedback

Stel controlevragen om te kijken of je begrijpt wat je gesprekspartner bedoelt.

Controlevragen kunen zijn:

  • Ben ik tot zover duidelijk geweest?
  • Heb ik je vraag zo goed beantwoord?

* 4 * Stel goede vragen

Klink makkelijk, maar is moeilijk.
Het stellen van de juiste vraag op het juiste moment en op de juiste toon is erg belangrijk.

* 5* Motiveer de ander om te luisteren

Luisteren is vaak moeilijk. Men wil over het algemeen pas luisteren als men uit het gesprek een voordeel kan halen of als dat het gesprek prettig verloopt.

* 6 * Luister zelf ook actief

Luister is iets anders dan toehoren.  Hieronder vind je binnenkort meer informatie over hoe belangrijk luisteren is.
De omschrijving van luisteren is om even je eigen gedachten en meningen los te laten en je echt te verplaatsen in de gedachtengang van jouw gesprekspartner.

* 7 * Wees beknopt

Teveel informatie blijft niet hangen. Houd het kort en krachtig. Teveel informatie werkt vaak tegenovergesteld en verwarrend.

* 8 * Zorg tijdens een gesprek voor een dialoog

Houd geen monoloog, maar geef je gesprekspartner voldoende tijd en ruimte om te kunnen reageren. Maak dat je gesprekspartner in het gesprek informatie kan verwerken, een standpunt kan bepalen en eventueel om een toelichting kan vragen.

* 9 * Zorg dat je overeenstemming krijgt tijdens je gesprek

Als je gaat voor een WIN/WIN-situatie zorgt dit voor een prettig gesprek, waardoor je makkelijker kleine verschillen kunt oplossen.

* 10 * Gebruik je lichaamstaal om je gesproken woord te onderbouwen

Zorg dat een gesprek prettig verloopt en gebruik beeldrijke taal. Het gesprek blijft daarmee leuk en spannend. Het zorgt er ook voor dat er weer (beter) naar je wordt geluisterd.

Op deze website vindt je veel artikelen die over communicatie gaan. Klik op onderstaande links om deze artikelen te openen.

 

Overzicht communicatie artikelen

Ik heb een E-book communicatie gemaakt vol met informatie over verbale en nonverbale communicatie, gedrag, lichaamstaal. Feedback geven en krijgen. In het e-book krijg je uitleg over hoe wij communiceren bewust en onbewust. Wat jij af kunt lezen uit iemand’s gedrag en hoe je daar mee om kunt gaan. Hoe je iemand kunt inspireren en motiveren door de juiste worden en lichaamstaal te laten zien.

Klik hier om naar het E-book Communicatie te gaan.


Hoe ga jij om met feedback?

Hoe ga jij om met feedback geven en krijgen? feedback geven en krijgen

Feedback geven en krijgen is belangrijk. Als iemand feedback over jou geeft, dan moet je altijd maar denken dat degene jou als persoon beter wil maken. Hij of zij voelt zich betrokken, want het is voor hen belangrijk genoeg om het te melden. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om het niet te zeggen.

Zie feedback dus niet als iets negatiefs, maar als iets positiefs. Het is een kans om persoonlijk te groeien of beter te worden. Het is een cadeautje eigenlijk. Bedank altijd degene die de feedback heeft gegeven. Deze persoon heeft het beste met jou voor!

Feedback geeft naar mensen toe vaak een ongemakkelijk gevoel. Mensen voelen zich toch snel aangevallen als de feedback niet positief is.
Bouw je feedback altijd op naar iets constructiefs en positiefs. Iets waar de ander wat mee kan.

Werk je in een team?

Spreek van te voren af met je team dat feedback geven en krijgen niet erg is. Je het niet als fout of negatief moet zien, maar als een leermoment. Iemand is betrokken met je en wil je helpen beter te worden. Spreek met je team af dat fouten maken niet erg is zolang er je er maar iets van leert.
Als je het van te voren afgesproken hebt met elkaar en iemand schiet in de verdediging, kan je deze persoon wijzen op de afspraak die is gemaakt om feedback te geven. Als je van te voren benoemt wat de bedoeling is van feedback in positieve zin ,zul je zien dat mensen zich anders in het gesprek gaan opstellen. In plaats van oordelen en handelen naar luisteren en proberen te begrijpen. Kom je er tijdens een feedback gesprek niet uit is er altijd nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de wijze Indian Talking Stick van Stephen Covey.


Wat zijn jouw persoonlijke kenmerken?

Waarmee val jij of jouw produkt op ? persoonlijke kenmerken

Persoonlijke kenmerken. Welke heb je ? Waarmee val jij op? Waar herkennen mensen jou of jouw product aan, welke unieke eigenschappen. We doen een abc-tje.

APART

Leg de nadruk op de unieke kwaliteiten van jou of je produkt . Waarmee onderscheidt jij jezelf van je concurrenten of collega’s? Durf anders te zijn. Op te vallen. Onderscheidt je van de rest. Dit betekent niet dat je dit in extreme mate moet doen. Zorg voor een unieke stijl, handelswijze, uitstraling, energie die mensen aantrekt.

BETROUWBAAR

Mensen moeten op je kunnen bouwen. Weten dat jij je afspraken nakomt. Dat je een hoog niveau hebt aan professionaliteit. In je persoonlijke merk, uitstraling moet een herkenbare, constante factor zitten. Een die mensen herkennen en waar je mee opvalt. Dit geld natuurlijk ook voor de produkten die je aanbiedt.

CONGRUENT

De onderdelen, produkten of diensten die je aanbiedt. Jouw persoonlijke merk of uitstraling moet logisch bij elkaar passen. Alles wat je doet moet passen bij het beeld dat je wilt uitdragen. Je kunt niet groots verkondigen dat je bijvoorbeeld super zuinig en spaarzaam leeft. Terwijl elke avond er eten thuisgebracht wordt en allerlei pakketjes van online webwinkels. Dit klopt niet als je mensen wilt helpen bijvoorbeeld met tips om geld te besparen.

Wees duidelijk wie je bent en waar je voor staat en straal dit ook uit. Handel ernaar. Verander niet elke keer je merk of handelswijze.