Category Persoonlijke ontwikkeling

Coach jezelf!

Coach jezelf! Hoe dan?

Coach jezelf bij elk gesprek dat je voert. De ultieme ezelsbrug voor jezelf is om je aan een aantal regels te houden als je communiceert.

Laat OMA thuis maar neem ANNA mee, gebruik LSD, smeer NIVEA en maak je verder niet DIK.

Pas op voor Oordelen, Meningen en Adviezen. Probeer zo open mogelijk te luisteren als iemand iets vertelt en laat je eigen oordelen, ideeen en adviezen even voor wat ze zijn.

Neem niet zomaar aan dat je begrijpt wat de ander bedoelt. Dus Altijd Navragen, Nooit Aannemen. Bij twijfel altijd checken of je veronderstellingen kloppen. Besteed in ieder gesprek aandacht aan Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Vat het verhaal van de ander kort samen en laat de ander reageren. Vraag door als iets niet duidelijk is. Denk niet meteen dat je begrijpt wat iemand bedoelt, dus Niet Invullen Voor Een Ander. Ook hier geldt: doorvragen als iets niet helemaal duidelijk is!

En ten slotte: Kijk naar het positieve. Wat gaat er wel (al) goed, oftewel.

Denk In Kwaliteiten!


Heb jij een positieve instelling?

Heb jij een positieve instelling, zie jij altijd mogelijkheden en oplossingen? positieve instelling

Ken jij ze ook? Die mensen die altijd positief blijven. Zelfs in moeilijke tijden zien zij nog lichtpuntjes en mogelijkheden. Voor hen is de fles altijd halfvol en zij zien telkens mogelijkheden waar anderen allang gestopt zouden zijn. Door dit optimisme van deze mensen zorgen ze ervoor dat mensen vertrouwen houden in de toekomst. Zij stimuleren een positieve zienswijze waardoor er een stroming richting vooruitgang blijft bestaan. Mooi he. Ken jij zo iemand?

Geef eens een compliment aan zo’n iemand. Een positieve houding en enthousiaste complimenten delen dezelfde soort energie, via dezelfde golflengte. Voor deze persoon is waardering zeker een stimulans.

En wij worden er met zijn allen beter van dat er dit soort mensen zijn .

 


Geluk zit in jou!

Geluk zit in JOU!geluk zit in jou

psst ben je op zoek naar geluk???

Geluk zit in JOU! Geluk hoef je niet te zoeken. Een weg naar geluk bestaat niet. Als je er naar zoekt, stop dan gerust. Het is niet nodig jouw geluk te vinden. Want geluk zit al in je. Ze is nooit weg geweest. Ze is er altijd al in je geweest.

Als je toch gaat zoeken naar het geluk, dan vind je ze niet, omdat je ze dan onmiddelijk verlaat. Zoeken naar jouw geluk, is als er van uitgaan dat je niet gelukkig bent. En zo zal je ook het gevoel creëren dat je nietgelukkig bent. Dus.. zoek niet. Want je bent het al. Je moet er je gewoon van bewust zijn. 

Tip: Maak voor jezelf eens een lijstje van jouw geluksmomenten. Denk er maar eens over na. Je zult zien dat je met een glimlach heel snel wat mooie grote en kleine geluksmomentjes kunt vinden. Schrijf ze op.   Wat voor gevoel geeft dat jou nu. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn, het geluk zit in kleine en grote dingen. Koester deze. Geluk heb je altijd in jou zitten, laat het niet weggaan door jouw gedachten.


MKB tips voor JOU!

MKB Tips die jou als ondernemer kunnen helpen. 

10 tips voor het MKB

Op dit moment zit Nederland aan het einde van een economische crisis. De consument is kritisch en houdt de hand op de knip. In de goede tijd kwamen de consumenten makkelijker bij je binnen en gaven meer uit. Oude strategieën van vroeger werken nu misschien niet meer. Een crisis biedt ook weer kansen. Je zult creatief moeten worden om in te spelen op het koopgedrag van de nieuwe klant. Kansen om gebruik te maken van internet en internetwinkels i.p.v. deze als bedreiging te zien.

Ik heb 10 tips samengesteld voor het MKB die jou misschien kunnen helpen andere inzichten te krijgen en te inspireren. Doe er je voordeel mee. 

Meer lezen


Het nieuwe winkelen

Het nieuwe winkelen, internet, social media, detailhandel 

Omarm het nieuwe winkelen. Tijden veranderen. Wij kunnen er van alles over vinden, feit is dat het gebeurt. In plaats van er over te klagen en te zeuren, levert het ook weer nieuwe kansen op. Bekijk het eens van een andere kant.

Wees niet meer product gericht maar plezier en mensgericht!  Loop eens niet meteen naar het product toe wat je wilt verkopen. Kom in gesprek met die klant. Maak het leuk. Zorg dat er wat gebeurt tussen de verkoper en de klant. Klanten geven tussen de regels door zoveel informatie weg, waar je wat als verkoper mee kan. Waarom doen we daar dan niets mee ?

Wees als bedrijf , winkel meer plezier en mensgericht. 

Meer lezen


Boventallige medewerkers

Boventallige werknemers, hoe ga jij daar als leidinggevende mee om?

Boventallige werknemers.Je ziet het op dit moment overal gebeuren. Vanwege de crisis wordt er bij veel bedrijven gereorganiseerd en dat heeft tot consequentie dat mensen weg moeten bij het bedrijf.
De impact voor deze medewerkers die zoiets meemaken is erg groot.  Je ziet de frustratie van de mensen die hun baan zijn verloren. De lengte van de periode tussen de mededeling en de daadwerkelijke ontslagdatum kan voor hen een heel vervelende frustrerende periode zijn.

Het zijn vaak medewerkers die al lang bij het bedrijf zijn. Altijd hart voor de zaak hebben getoond.
Betrokken zijn geweest en meegeholpen met het bedrijf op te bouwen. Dan opeens tellen ze niet meer mee. Dit is voor hen zeer vervelend.

Hoe ga jij daar nu als leidinggevende mee om?

Meer lezen


9 tips voor boventallige medewerkers

9 tips die je helpen in het omgaan met boventallige werknemers

 1. Neem zo nu en dan contact op met de medewerker om te vragen hoe het met ze gaat en of je nog ergens bij kunt helpen.
 2. Zorg ervoor dat alle administratieve handelingen goed verwerkt worden en zijn. Neem deze zaken over bijv vakantieuren, afhandeling vakantiegeld enz samen door met de medewerker. Mochten er vragen zijn of problemen opdoen kun je die ruim van te voren oplossen.
 3. Geef informatie mee over hoe je een uitkering kunt aanvragen, waar je moet wezen. Eventuele tips en tricks. Informatie die betrekking hebben op het pensioen enz.
 4. Mocht je ervoor kiezen dat iemand blijft doorwerken tot het einde van de opzegtermijn, kijk dan hoe dit in de praktijk werkt en stel eventueel je beslissing bij. Het kan zo wezen dat het misschien toch voor beide partijen beter is dat de medewerker wordt vrijgesteld van werk.

  Meer lezen


Slimmer omgaan met meetings

Slimmer omgaan met meetings. slimmer omgaan met meetings

Slimmer omgaan met meetings ? wat kan jij doen ?Sta eens stil aan alle meetings waaraan je deelneemt en stel jezelf de onderstaande 3 vragen :

Wat voor bijdrage kan ik aan het doel van deze meeting leveren?
Kan ik deze bijdrage ook op een andere manier leveren? Een manier die minder tijd kost.
Kan deze meeting worden geschrapt, en zo ja, wat zijn dan de consequenties?

.
Wie stopt het overlegvirus bij jou en brengt het terug naar een werkbare situatie? Beperk dus het aantal meetings waaraan jezelf wilt deelnemen. Een advies kan zijn, om per dag maximaal 2 bijeenkomsten te doen van maximaal 90 minuten. En dat maximaal 4 dagen in de week, met een vergadervrije vijfde werkdag. Dan blijf je in staat om zaken echt af te krijgen, om aantoonbaar vooruit te komen op de belangrijkste activiteiten waaraan je bijdraagt.


Slimmer je e-mails verwerken

Slimmer je e-mails verwerken email

Slimmer je e-mails verwerken. Hoe doe je dat? Klinkt dit herkenbaar? Je komt in de ochtend op je werk, start de computer op en je mailbox.
Elke dag is het weer schrikken hoeveel mail er al weer binnen is gekomen, waar een reactie op wordt verwacht. Krijg controle weer over je mailbox en mailverkeer. Breng schaarste aan in je mail verkeer.
Wat zou jij als organisatie allemaal wel niet kunnen doen , als er binnen de organisatie 1 week geen mailverkeer zou zijn. Hoe productief zouden jij en je medewerkers daarvan worden ???

 • Beperk de tijdstippen die je voor mail gebruikt. 3x per dag is prima. Ochtend, middag, namiddag. Koppel je mailverkeer niet door naar je smartphone of tablet, anders ben je nog heel de dag bezig met mail lezen en adhoc reageren.
 • Verstuur een e-mail naar zo min mogelijk mensen in plaats naar zoveel mogelijk mensen. Het is leuk iedereen te koppelen in een cc, maar de kans is groot dat die mensen gaan reageren.
  Dit zorgt voor een vollere mailbox.
 • Stop met e-mails van dank jewel, ok, kijk ernaar enz. Dit zijn nutteloze mails. Geef binnen je organisatie aan, dat er niet meer dit soort mailtjes in de organisatie rondgestuurd worden.
 • Gebruik veel vaker direct nee in je e-mails. Stuur meteen een nee bericht terug. Wel natuurlijk op een nette manier, zodat de ontvanger weet dat het om de inhoud gaat en niet om de persoon.
 • Zorg ervoor dat je email adres schaars wordt verspreid.
 • Maak een aantal standaard afwijzingsteksten voor e-mails. De praktijk leert dat je hierdoor makkelijker nee leert zeggen op verzoeken die je per email ontvangt. Een voorbeeld mail kan zijn: De komende maanden ben ik een aantal belangrijke stappen voor onze organisatie aan het realiseren. Als gevolg hiervan is er geen ruimte voor andere bezigheden. Ik wens u veel succes met uw zaken.

Leiderschapstijlen

Leiderschapsstijlen, welke stijl heb jij ? leiderschapstijlen

Leiderschapsstijlen

 

De stijl van leiding geven is van grote invloed op de mate waarin medewerkers zich gerespecteerd voelen, mede verantwoordelijkheid willen dragen, mee gaan zoeken naar oplossingen. Er zijn stijlen van leidinggeven die dit bevorderen en stijlen die dit ontmoedigen. Je kunt als leidinggevende schakelen in je stijl van leiding geven. Elke medewerker en of situatie kan anders zijn en er voor zorgen dat je van leiderschap stijl verandert om zo het gewenste resultaat te krijgen.

 

De leiderschap stijlen kun je in 4 stijlen onderverdelen:

Meer lezen