Category Manager – Leidinggevende

Coach jezelf!

Coach jezelf! Hoe dan?

Coach jezelf bij elk gesprek dat je voert. De ultieme ezelsbrug voor jezelf is om je aan een aantal regels te houden als je communiceert.

Laat OMA thuis maar neem ANNA mee, gebruik LSD, smeer NIVEA en maak je verder niet DIK.

Pas op voor Oordelen, Meningen en Adviezen. Probeer zo open mogelijk te luisteren als iemand iets vertelt en laat je eigen oordelen, ideeen en adviezen even voor wat ze zijn.

Neem niet zomaar aan dat je begrijpt wat de ander bedoelt. Dus Altijd Navragen, Nooit Aannemen. Bij twijfel altijd checken of je veronderstellingen kloppen. Besteed in ieder gesprek aandacht aan Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Vat het verhaal van de ander kort samen en laat de ander reageren. Vraag door als iets niet duidelijk is. Denk niet meteen dat je begrijpt wat iemand bedoelt, dus Niet Invullen Voor Een Ander. Ook hier geldt: doorvragen als iets niet helemaal duidelijk is!

En ten slotte: Kijk naar het positieve. Wat gaat er wel (al) goed, oftewel.

Denk In Kwaliteiten!


MKB tips voor JOU!

MKB Tips die jou als ondernemer kunnen helpen. 

10 tips voor het MKB

Op dit moment zit Nederland aan het einde van een economische crisis. De consument is kritisch en houdt de hand op de knip. In de goede tijd kwamen de consumenten makkelijker bij je binnen en gaven meer uit. Oude strategieën van vroeger werken nu misschien niet meer. Een crisis biedt ook weer kansen. Je zult creatief moeten worden om in te spelen op het koopgedrag van de nieuwe klant. Kansen om gebruik te maken van internet en internetwinkels i.p.v. deze als bedreiging te zien.

Ik heb 10 tips samengesteld voor het MKB die jou misschien kunnen helpen andere inzichten te krijgen en te inspireren. Doe er je voordeel mee. 

Meer lezen


Het nieuwe winkelen

Het nieuwe winkelen, internet, social media, detailhandel 

Omarm het nieuwe winkelen. Tijden veranderen. Wij kunnen er van alles over vinden, feit is dat het gebeurt. In plaats van er over te klagen en te zeuren, levert het ook weer nieuwe kansen op. Bekijk het eens van een andere kant.

Wees niet meer product gericht maar plezier en mensgericht!  Loop eens niet meteen naar het product toe wat je wilt verkopen. Kom in gesprek met die klant. Maak het leuk. Zorg dat er wat gebeurt tussen de verkoper en de klant. Klanten geven tussen de regels door zoveel informatie weg, waar je wat als verkoper mee kan. Waarom doen we daar dan niets mee ?

Wees als bedrijf , winkel meer plezier en mensgericht. 

Meer lezen


Boventallige medewerkers

Boventallige werknemers, hoe ga jij daar als leidinggevende mee om?

Boventallige werknemers.Je ziet het op dit moment overal gebeuren. Vanwege de crisis wordt er bij veel bedrijven gereorganiseerd en dat heeft tot consequentie dat mensen weg moeten bij het bedrijf.
De impact voor deze medewerkers die zoiets meemaken is erg groot.  Je ziet de frustratie van de mensen die hun baan zijn verloren. De lengte van de periode tussen de mededeling en de daadwerkelijke ontslagdatum kan voor hen een heel vervelende frustrerende periode zijn.

Het zijn vaak medewerkers die al lang bij het bedrijf zijn. Altijd hart voor de zaak hebben getoond.
Betrokken zijn geweest en meegeholpen met het bedrijf op te bouwen. Dan opeens tellen ze niet meer mee. Dit is voor hen zeer vervelend.

Hoe ga jij daar nu als leidinggevende mee om?

Meer lezen


9 tips voor boventallige medewerkers

9 tips die je helpen in het omgaan met boventallige werknemers

 1. Neem zo nu en dan contact op met de medewerker om te vragen hoe het met ze gaat en of je nog ergens bij kunt helpen.
 2. Zorg ervoor dat alle administratieve handelingen goed verwerkt worden en zijn. Neem deze zaken over bijv vakantieuren, afhandeling vakantiegeld enz samen door met de medewerker. Mochten er vragen zijn of problemen opdoen kun je die ruim van te voren oplossen.
 3. Geef informatie mee over hoe je een uitkering kunt aanvragen, waar je moet wezen. Eventuele tips en tricks. Informatie die betrekking hebben op het pensioen enz.
 4. Mocht je ervoor kiezen dat iemand blijft doorwerken tot het einde van de opzegtermijn, kijk dan hoe dit in de praktijk werkt en stel eventueel je beslissing bij. Het kan zo wezen dat het misschien toch voor beide partijen beter is dat de medewerker wordt vrijgesteld van werk.

  Meer lezen


Slimmer omgaan met meetings

Slimmer omgaan met meetings. slimmer omgaan met meetings

Slimmer omgaan met meetings ? wat kan jij doen ?Sta eens stil aan alle meetings waaraan je deelneemt en stel jezelf de onderstaande 3 vragen :

Wat voor bijdrage kan ik aan het doel van deze meeting leveren?
Kan ik deze bijdrage ook op een andere manier leveren? Een manier die minder tijd kost.
Kan deze meeting worden geschrapt, en zo ja, wat zijn dan de consequenties?

.
Wie stopt het overlegvirus bij jou en brengt het terug naar een werkbare situatie? Beperk dus het aantal meetings waaraan jezelf wilt deelnemen. Een advies kan zijn, om per dag maximaal 2 bijeenkomsten te doen van maximaal 90 minuten. En dat maximaal 4 dagen in de week, met een vergadervrije vijfde werkdag. Dan blijf je in staat om zaken echt af te krijgen, om aantoonbaar vooruit te komen op de belangrijkste activiteiten waaraan je bijdraagt.


Slimmer je e-mails verwerken

Slimmer je e-mails verwerken email

Slimmer je e-mails verwerken. Hoe doe je dat? Klinkt dit herkenbaar? Je komt in de ochtend op je werk, start de computer op en je mailbox.
Elke dag is het weer schrikken hoeveel mail er al weer binnen is gekomen, waar een reactie op wordt verwacht. Krijg controle weer over je mailbox en mailverkeer. Breng schaarste aan in je mail verkeer.
Wat zou jij als organisatie allemaal wel niet kunnen doen , als er binnen de organisatie 1 week geen mailverkeer zou zijn. Hoe productief zouden jij en je medewerkers daarvan worden ???

 • Beperk de tijdstippen die je voor mail gebruikt. 3x per dag is prima. Ochtend, middag, namiddag. Koppel je mailverkeer niet door naar je smartphone of tablet, anders ben je nog heel de dag bezig met mail lezen en adhoc reageren.
 • Verstuur een e-mail naar zo min mogelijk mensen in plaats naar zoveel mogelijk mensen. Het is leuk iedereen te koppelen in een cc, maar de kans is groot dat die mensen gaan reageren.
  Dit zorgt voor een vollere mailbox.
 • Stop met e-mails van dank jewel, ok, kijk ernaar enz. Dit zijn nutteloze mails. Geef binnen je organisatie aan, dat er niet meer dit soort mailtjes in de organisatie rondgestuurd worden.
 • Gebruik veel vaker direct nee in je e-mails. Stuur meteen een nee bericht terug. Wel natuurlijk op een nette manier, zodat de ontvanger weet dat het om de inhoud gaat en niet om de persoon.
 • Zorg ervoor dat je email adres schaars wordt verspreid.
 • Maak een aantal standaard afwijzingsteksten voor e-mails. De praktijk leert dat je hierdoor makkelijker nee leert zeggen op verzoeken die je per email ontvangt. Een voorbeeld mail kan zijn: De komende maanden ben ik een aantal belangrijke stappen voor onze organisatie aan het realiseren. Als gevolg hiervan is er geen ruimte voor andere bezigheden. Ik wens u veel succes met uw zaken.

Leiderschapstijlen

Leiderschapsstijlen, welke stijl heb jij ? leiderschapstijlen

Leiderschapsstijlen

 

De stijl van leiding geven is van grote invloed op de mate waarin medewerkers zich gerespecteerd voelen, mede verantwoordelijkheid willen dragen, mee gaan zoeken naar oplossingen. Er zijn stijlen van leidinggeven die dit bevorderen en stijlen die dit ontmoedigen. Je kunt als leidinggevende schakelen in je stijl van leiding geven. Elke medewerker en of situatie kan anders zijn en er voor zorgen dat je van leiderschap stijl verandert om zo het gewenste resultaat te krijgen.

 

De leiderschap stijlen kun je in 4 stijlen onderverdelen:

Meer lezen


De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

de 7 eigenschappen van effectief leiderschapMensen die onafhankelijk zijn, kiezen hun eigen doel. Onafhankelijke mensen handelen vanuit hun eigen kern en laten zich niet zozeer beïnvloeden door wat anderen doen. Zij nemen het initiatief, koersen doelbewust op eigen doelen af en stellen prioriteiten. Onafhankelijke mensen houden zaken bij zichzelf en geven geen andere factoren de schuld. Volgens Covey bepaalt men het leven hoofdzakelijk zelf en niet zozeer genetische (‘het zit in mijn genen’), psychologische (‘het komt door mijn opvoeding’) of sociale factoren (‘het is de schuld van de anderen’). Het bereiken van onafhankelijkheid omschrijft Covey als een ‘overwinning op jezelf’. Wat moet men doen om onafhankelijk te worden? Kort gezegd, gaat het om het volgende:

Eigenschap 1. Wees proactief
“Ik ben de kracht”. Proactief zijn is meer dan initiatief nemen. Proactieve mensen nemen initiatief om gebeurtenissen te beïnvloeden waarop ze invloed kunnen hebben. Veel mensen wachten of schuiven hun verantwoordelijkheid graag af op externe gebeurtenissen of op anderen. Proactieve mensen richten zich vooral op hun eigen gedrag en hun eigen gedachten. Essentieel is hierbij de beïnvloedbaarheid van dingen. Covey spreekt van een cirkel van betrokkenheid en een cirkel van invloed zoals hieronder afgebeeld. In de buitenste cirkel bevinden zich dingen die we niet kunnen beïnvloeden, zoals ‘de wereld’, onze opvoeding, onze afkomst en het verleden.

Eigenschap 2. Begin met het eind in gedachten
“Bepaal je eigen lot, of iemand anders doet het voor je”. Hoe richt je je leven, je team of je organisatie in? Leef je van dag tot dag of stel je duidelijke doelen en bepaal je je eigen toekomst? Effectieve mensen en teams werken van ‘achter naar voren’. Zij hebben principes en een visie over wat zij willen bereiken. Zo bepalen zij hun eigen toekomst. “Om de consequenties van onze keuzes in goede banen te leiden moeten wij voortdurend gebruik maken van principes zoals rechtvaardigheid, vriendelijkheid, respect, eerlijkheid of integriteit” aldus Covey. Dergelijke principes zijn universeel, dat wil zeggen, ze overstijgen tijd, plaats en cultuur. Zonder principes zijn mensen gedesoriënteerd. Met principes beschikken mensen over een kompasfunctie en weten zij waar ‘het noorden’ is. De boodschap luidt: denk na over de vraag waar je heen wilt. Ontwikkel een helder beeld van je bestemming. Covey stelt hiertoe de morbide vraag: “Wat zou je willen dat men tijdens je grafrede over je zegt?” En als je dat dan weet: richt je leven dan ook zo in dat dat ook werkelijk gebeurt.

Eigenschap 3. Belangrijke zaken eerst
“Stel prioriteiten”. De wereld lijkt steeds drukker te worden. Alles moet gelijk en gaat 24 uur per dag door. Om toch effectief te zijn is het volgens Covey van het grootste belang om prioriteiten te stellen. Laat de belangrijkste dingen niet de dupe worden van allerlei urgente, maar onbelangrijke dingen. Deze eigenschap wortelt in het principe van integriteit en heeft betrekking op het doelgericht kunnen handelen. Effectieve mensen besteden hun tijd vooral aan zaken die belangrijk zijn. Ze laten zich niet leiden door de waan van de dag, maar plannen zelf hun leven.

Eigenschap 4. Denk in termen van winnen-winnen
Om effectief te kunnen samenwerken, moet men niet denken in termen van concurrentie (‘winnen-verliezen’), maar in termen van winnen-winnen. Aan de basis van deze vierde eigenschap staat volgens Covey het denken in termen van overvloed. Veel mensen denken in termen van schaarste; ze hebben weinig zelfvertrouwen en denken dat er niet genoeg voor hen zal zijn. Zij denken dat de ander moet verliezen, zodat zij kunnen winnen. Covey stelt hier tegenover dat van de mooiste dingen in het leven – zoals liefde, aandacht en geluk – genoeg is voor iedereen. Wees niet bang om andere mensen evenveel te gunnen als jezelf. Dit geldt ook in het zakelijke verkeer.

Eigenschap 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Wederzijds begrip, daar gaat het om. Pas als we echt luisteren, zullen we anderen begrijpen. Een mens heeft niet voor niets twee oren en één mond: daarmee kan hij twee keer zoveel luisteren als spreken. Volgens Covey komen bijna alle problemen voort uit gebrekkige communicatie. En dan met name uit ons onvermogen om echt, met inlevingsvermogen te luisteren naar de ander, zonder dat we meteen zelf willen reageren. De mogelijkheid om zelf te spreken en begrepen te worden, komt vervolgens vanzelf. Veel leiders zijn echter niet in staat om te luisteren: “ze zijn te vol van zichzelf en luisteren niet. Ze moeten meer tijd besteden aan het luisteren en aan het toelichten van de achtergronden van hun acties.” Indien we elkaar werkelijk begrijpen, zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen. Ga hier naar het filmpje de Indian Talking Stick

Eigenschap 6. Synergie
Synergie is het vanuit creatieve samenwerking kiezen voor de derde weg: niet mijn of jouw manier, maar een derde en betere manier. Het gaat om het respecteren en waarderen van verschillen. Om de intentie om onderlinge verschillen te overwinnen door het zoeken naar oplossingen die recht doen aan ieders wensen. Een synergetisch team is een team waarin mensen elkaar aanvullen en waarin het geheel meer is dan de som der delen We zijn vaak geneigd om verschillen uit te vlakken door het sluiten van compromissen Volgens Covey is dit niet de juiste weg: we moeten juist trachten om creatieve en betere oplossingen te bedenken

Eigenschap 7. Hou de zaag scherp – continue verbetering
Deze eigenschap gaat over de continue vernieuwing met betrekking tot de vier dimensies van ons leven: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Deze eigenschap is de ‘laatste’ van de zeven eigenschappen zoals die lange tijd door Covey werden gepropageerd.

 


De Creatiespiraal

De Creatiespiraal, van wens naar werkelijkheid

De Creatiespiraal. Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren. Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren. Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Die weg wordt in dit boek beschreven.

Marinus Knoope (1947), fysicus, hield zich jarenlang bezig met de vraag in hoeverre en op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen levensomstandigheden. Hij werd gefascineerd door het natuurkundige verschijnsel dat werkelijkheid pas lijkt te ontstaan zodra ze wordt waargenomen. In 1989 ontdekte hij de creatiespiraal, een verrassend eenvoudige, heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert.

Klik op het boek van de Creatiespiraal om dit boek te bestellen.